Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO POKRAČUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 19.04.2012

volebné obdobie 2011-2014


ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
08:15:00 hod. 08:30:00 hod. 08:45:00 hod. 09:00:00 hod. 09:15:00 hod. 09:30:00 hod. 09:45:00 hod. 10:00:00 hod.
10:15:00 hod. 10:30:00 hod. 10:45:00 hod. 11:00:00 hod. 11:15:00 hod. 11:30:00 hod. 11:45:00 hod. 12:00:00 hod.
12:15:00 hod. 12:20:00 hod. 13:26:00 hod. 13:42:00 hod. 13:56:00 hod. 14:11:00 hod. 14:26:00 hod. 14:41:00 hod.
14:56:00 hod. 15:11:00 hod. 15:11:05 hod.Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 49 360 kB