Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO POKRAČUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 14.2.2012

volebné obdobie 2011-2014


ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
08:11:24 hod. 08:26:24 hod. 08:41:24 hod. 08:56:24 hod. 09:11:24 hod. 09:26:24 hod. 09:41:24 hod. 09:56:24 hod.
10:11:24 hod. 10:26:24 hod. 10:41:23 hod. 10:56:23 hod. 11:11:23 hod. 11:26:23 hod. 11:41:23 hod. 11:55:02 hod.
13:38:04 hod. 13:53:04 hod. 14:08:04 hod. 14:23:04 hod. 14:38:04 hod. 14:53:04 hod. 15:08:04 hod. 15:23:03 hod.
15:53:03 hod. 16:08:03 hod. 16:23:03 hod. 16:38:03 hod. 16:53:03 hod. 17:08:03 hod. 17:23:03 hod. 17:38:03 hod.
17:53:02 hod. 17:55:52 hod.            Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 49 360 kB