Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO POKRAČUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 29.11.2011

volebné obdobie 2011-2014






ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
08:07:28 hod. 08:22:28 hod. 08:37:28 hod. 08:52:28 hod. 09:07:28 hod. 09:22:28 hod. 09:37:28 hod. 09:52:28 hod.
10:07:28 hod. 10:22:27 hod. 10:37:27 hod. 10:52:27 hod. 11:07:27 hod. 11:22:27 hod. 11:37:27 hod. 11:52:27 hod.
12:07:27 hod. 12:22:27 hod. 12:37:27 hod. 12:52:27 hod. 13:07:27 hod. 13:22:26 hod. 13:37:26 hod. 13:52:26 hod.
14:07:26 hod. 14:22:26 hod. 14:37:26 hod. 14:52:26 hod. 15:07:26 hod. 15:22:26 hod. 15:37:25 hod. 15:52:25 hod.
16:07:25 hod. 16:12:25 hod.            







Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 48 357 kB