Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO POKRAČUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 2.11.2011

volebné obdobie 2011-2014


ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
17:17:57 hod. 17:32:57 hod. 17:47:57 hod. 18:02:57 hod. 18:17:57 hod. 18:32:57 hod. 18:47:57 hod. 18:53:17 hod.Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 47 485 kB