Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO POKRAČUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 19.9.2011

volebné obdobie 2011-2014


ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
08:05:41 hod. 08:20:41 hod. 08:35:41 hod. 08:50:41 hod. 09:05:41 hod. 09:20:41 hod. 09:35:41 hod. 09:50:41 hod.
10:05:41 hod. 10:20:40 hod. 10:35:40 hod. 10:50:40 hod. 11:05:40 hod. 11:20:40 hod. 11:35:40 hod. 11:50:40 hod.
12:05:40 hod. 12:20:40 hod. 12:27:00 hod. 13:36:21 hod. 13:51:20 hod. 14:06:20 hod. 14:21:20 hod. 14:36:20 hod.
14:51:20 hod. 15:06:20 hod. 15:21:20 hod. 15:36:20 hod. 15:51:20 hod. 16:06:20 hod. 16:21:19 hod. 16:36:19 hod.
16:51:19 hod. 16:57:23 hod.            Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 47 485 kB