Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO POKRAČUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 15.5.2011

volebné obdobie 2011-2014


ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
17:07:44 hod. 17:22:44 hod. 17:37:44 hod. 17:52:44 hod. 18:07:43 hod. 18:22:44 hod. 18:37:43 hod. 18:52:43 hod.
19:07:43 hod. 19:16:16 hod.            Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 13 868 kB