Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO POKRAČUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 19.4.2011

volebné obdobie 2011-2014


ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
08:12:29 hod. 08:27:29 hod. 08:42:29 hod. 08:57:29 hod. 09:12:29 hod. 09:27:29 hod. 09:42:29 hod. 09:57:29 hod.
10:12:29 hod. 10:27:29 hod. 10:42:28 hod. 10:57:29 hod. 11:12:28 hod. 11:27:28 hod. 11:42:28 hod. 11:57:28 hod.
12:00:40 hod. 13:13:29 hod. 13:28:29 hod. 13:43:29 hod. 13:58:29 hod. 14:13:29 hod. 14:28:29 hod. 14:43:29 hod.
14:58:29 hod. 15:13:29 hod. 15:28:29 hod. 15:43:28 hod. 15:58:28 hod. 16:13:28 hod. 16:28:28 hod. 16:43:28 hod.
16:59:28 hod. 16:59:32 hod.            Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 46 835 kB