Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO POKRAČUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 11.1.2011

volebné obdobie 2011-2014


ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
08:08:16 hod. 08:23:16 hod. 08:38:15 hod. 08:53:15 hod. 09:08:15 hod. 09:23:15 hod. 09:35:15 hod. 09:53:15 hod.
10:08:15 hod. 10:23:15 hod. 10:38:15 hod. 10:53:15 hod. 11:08:15 hod. 11:23:15 hod. 11:38:14 hod. 11:53:14 hod.
12:08:14 hod. 12:23:14 hod. 12:38:14 hod. 12:52:15 hod.        Stiahnutie audiozáznamu z pokračujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 28 940 kB