Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 8.12.2010ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
16:20:19 hod.16:35:19 hod.16:50:19 hod.17:05:19 hod.17:20:19 hod.17:35:19 hod.17:50:19 hod.18:02:57 hod.Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 11 368 kB