Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 7.9.2010ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
08:16:00 hod.08:31:00 hod.08:46:00 hod.09:01:00 hod.09:16:00 hod.09:31:00 hod.09:46:00 hod.10:01:00 hod.
10:09:24 hod.10:38:11 hod.10:53:11 hod.11:08:11 hod.11:23:11 hod.11:38:11 hod.11:53:11 hod.12:00:00 hod.
13:09:26 hod.13:24:26 hod.13:39:26 hod.13:54:26 hod.14:09:26 hod.14:24:26 hod.14:39:26 hod.14:54:25 hod.
15:09:25 hod.15:24:25 hod.15:39:25 hod.15:54:25 hod.16:09:25 hod.16:24:25 hod.16:39:25 hod.16:54:25 hod.
17:04:10 hod.       Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 45 917 kB