Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 5.8.2010ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
16:16:42 hod.16:31:42 hod.16:46:42 hod.17:01:42 hod.17:16:42 hod.17:31:42 hod.17:35:10 hod. Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 9 011 kB