Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 28.7.2010ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
16:13:34 hod.16:28:34 hod.16:43:34 hod.16:50:58 hod.    Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 5 066 kB