Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 15.6.2010
ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
od 08:09:27 hod.od 08:24:27 hod.od 08:39:27 hod.od 08:54:26 hod.od 09:09:27 hod.od 09:24:26 hod.od 09:39:26 hod.od 09:54:26 hod.
od 10:09:26 hod.od 10:24:26 hod.od 10:39:26 hod.od 10:54:26 hod.od 11:09:26 hod.od 11:24:26 hod.od 11:39:25 hod.od 11:54:25 hod.
od 12:51:52 hod.od 13:06:52 hod.od 13:21:52 hod.od 13:36:52 hod.od 13:51:52 hod.od 14:06:52 hod.od 14:21:52 hod.od 14:36:52 hod.
od 14:51:52 hod.od 15:06:52 hod.od 15:21:51 hod.od 15:36:51 hod.od 15:51:51 hod.od 16:06:51 hod.od 16:21:51 hod.od 16:36:51 hod.
od 16:51:51 hod.od 17:06:51 hod.od 17:21:51 hod.od 17:36:50 hod.od 17:51:50 hod.od 18:06:50 hod.od 18:17:31 hod. Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte