Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 12.5.2010ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
16:13:39 hod.16:28:39 hod.      Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte, 2 898 kB