Zväčšenie alebo zmenšenie písma:    MALÉ    STREDNÉ    VEĽKÉ


ZVUKOVÝ ZÁZNAM ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI NA ZASADNUTÍ 20.4.2010

s pokračovaním 21.4.2010

Ide o 15 minútové zvukové úseky (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB):
od 08:09:50 hod.
od 08:24:49 hod.
od 08:39:49 hod.
od 08:54:49 hod.
od 09:09:49 hod.
od 09:24:49 hod.
od 09:39:49 hod.
od 09:54:49 hod.
od 10:09:49 hod.
od 10:24:49 hod.
od 10:39:48 hod.
od 10:54:48 hod.
od 11:09:48 hod.
od 11:24:48 hod.
od 11:39:48 hod.
od 11:46:30 hod.
od 13:10:57 hod.
od 13:25:57 hod.
od 13:40:57 hod.
od 13:55:57 hod.
od 14:10:57 hod.
od 14:25:57 hod.
od 14:40:57 hod.
od 14:55:56 hod.
od 15:10:56 hod.
od 15:25:56 hod.
od 15:40:56 hod.
od 15:55:56 hod.
od 16:10:56 hod.
od 16:25:56 hod.
od 16:40:56 hod.
od 16:55:56 hod.
od 17:10:56 hod.
od 17:23:23 hod.

...pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 21.4.2010

od 16:09:34 hod.
od 16:34:33 hod.
od 16:39:33 hod.
od 16:54:33 hod.
od 17:09:33 hod.
od 17:24:33 hod.
od 17:39:33 hod.
od 17:54:33 hod.
od 18:09:33 hod.
od 18:24:33 hod.
od 18:39:33 hod.
od 18:42:28 hod.STIAHNUTIE zvukového záznamu v zip formáte, 64 647 kB
Späť na zoznam zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Prepnutie na GRAFICKÚ VERZIU