Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 23.2.2010ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
od 08:07:42 hod.od 08:22:42 hod.od 08:37:42 hod.od 08:52:42 hod.od 09:07:42 hod.od 09:22:42 hod.od 09:37:42 hod.od 09:52:42 hod.
od 10:07:42 hod.od 10:22:41 hod.od 10:37:42 hod.od 10:52:41 hod.od 11:07:41 hod.od 11:22:41 hod.od 11:37:41 hod.od 11:52:41 hod.
od 12:07:41 hod.od 12:07:46 hod.od 13:19:26 hod.od 13:34:26 hod.od 13:49:26 hod.od 14:04:26 hod.od 14:19:26 hod.od 14:34:26 hod.
od 14:49:25 hod.od 15:04:25 hod.od 15:19:25 hod.od 15:34:25 hod.od 15:49:25 hod.od 16:04:25 hod.od 16:19:25 hod.od 16:24:25 hod.
od 16:49:25 hod.od 16:50:54 hod.      Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte