Blind friendly verzia

ZVUKOVÝ ZÁZNAM
Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI 10.2.2010ide o 15 minútové zvukové úseky     (audiosúbory sú typu WAV o veľkosti 1 463 kB)
od 16:40:52 hod.od 16:55:52 hod.od 17:10:52 hod.od 17:25:52 hod.od 17:39:58 hod.   Stiahnutie audiozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zip formáte