Zber netriedených komunálnych odpadov (zmesových) odpadov

Zloženie zmesových odpadov

Zmesový odpad je komunálny odpad, ktorý zostáva po vytriedení jeho oddeliteľných recyklovateľných zložiek (plast, papier, sklo, kovy, oleje a tuky, textil, elektroodpady a batérie, nebezpečné odpady, textil, drevo a na rodinných domoch aj rastlinný bioodpad) a ktorý skončí v bežnej nádobe na smeti a následne na skládke.
Tento odpad spôsobuje ekonomické a ekologické škody a je veľmi dôležité ho vytriedením vymenovaných zložiek minimalizovať.

Harmonogram zberu zmesových odpadov

KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
110 l a 120 l nádoby RD pondelok alebo štvrtok v deň zvozu odpadov na konkrétnej ulici každý týždeň Zmesové komunálne odpady Vyložením nádoby pred svoj rodinný dom
1100 l nádoby BD utorok a piatok dvakrát za týždeň Zmesové komunálne odpady Vložením zmesového komunálneho odpadu do nádoby pred domom

Deň zvozu odpadov na konkrétnej ulici

PONDELOK RD UTOROK A PIATOK BD ŠTVRTOK RD
8. mája A. Hlinku Bratislavská
Dlhá Bratislavská Cukrovarská
Hornočepenská Cukrovarská Čepenská
Hrnčiarska Čepenská Dolnočepenská
I. Krasku D. Štúra Dolnostredská
Jasná Dolnomajerská Družstevná
Jelšová Fándlyho F. Kráľa
Kúpeľné nám. Garbiarska Fándlyho
Kuzmányho Hornomajerská Hornomajerská
Ľ. Podjavorinskej Jesenského Hviezdoslavova
Lipová Komenského Jesenského
Lúčna Kukučínova Jilemnického
Malá ulička Legionárska Kasárenská
Matičná M. R. Štefánika Krásna
Murgašova Mládežnícka Krátka
Obežná Mlynárska Krížna
Parková Nám. Slobody Kukučínova
Pivovarská Nová Trnavská Mierová
Pod hrádzou Novomestská Mládežnícka
Podzámska Pažitná Nám. Slobody
Povážsky breh Poštová Nová
Severná Spádová Nová Trnavská
Starý most Vinárska Nový Majer
Strednočepenská Vonkajší rad Pažitná
Svätoplukova Železničná Pekarská
Š. Moyzesa Pionierska
Šintavská Poľná
Športová Pribinova
Topoľová Priečna
Vážska Rovná
Veterná Sládkovičova
Vojanská Slnečná
Záhradná Stromová
SNP Šulekovská
Tehelná
Trnavská
Vonkajší rad
Vysoká
Železničná
Letná
Orechová

RD - rodinný dom, BD - bytový dom