Zápisnice MsZ

rok 2018

Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 19.04.2018 Dokument vo formáte pdf [947KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 15.02.2018 Dokument vo formáte pdf [1MB]

rok 2017

Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 14.12.2017 Dokument vo formáte pdf [514KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 29.11.2017 Dokument vo formáte pdf [251KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 09.11.2017 Dokument vo formáte pdf [894KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 18.10.2017 Dokument vo formáte pdf [425KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 21.09.2017 Dokument vo formáte pdf [453KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 05.09.2017 Dokument vo formáte pdf [129KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 26.07.2017 Dokument vo formáte pdf [350KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 22.06.2017 Dokument vo formáte pdf [793KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 27.04.2017 Dokument vo formáte pdf [767KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 10.04.2017 Dokument vo formáte pdf [471KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 09.02.2017 Dokument vo formáte pdf [673KB]

rok 2016

Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 08.12.2016 Dokument vo formáte pdf [904KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 10.11.2016 Dokument vo formáte pdf [915KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 17.10.2016 Dokument vo formáte pdf [480KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 08.09.2016 Dokument vo formáte pdf [641KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 14.06.2016 Dokument vo formáte pdf [776KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 26.05.2016 Dokument vo formáte pdf [110KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 28.04.2016 Dokument vo formáte pdf [951KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 17.03.2016 Dokument vo formáte pdf [255KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 18.02.2016 Dokument vo formáte pdf [509KB]

rok 2015

Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 10.12.2015 Dokument vo formáte pdf [481KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 12.11.2015 Dokument vo formáte pdf [349KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 27.10.2015 Dokument vo formáte pdf [223KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 17.09.2015 Dokument vo formáte pdf [503KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 27.07.2015 Dokument vo formáte pdf [310KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 25.06.2015 Dokument vo formáte pdf [769KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 25.05.2015 Dokument vo formáte pdf [398KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 12.05.2015 Dokument vo formáte pdf [367KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 23.04.2015 Dokument vo formáte pdf [652KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 12.02.2015 Dokument vo formáte pdf [810KB]

rok 2014

Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 11.12.2014 Dokument vo formáte pdf [393KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 09.12.2014 Dokument vo formáte pdf [991KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 11.11.2014 Dokument vo formáte pdf [580KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 27.10.2014 Dokument vo formáte pdf [348KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 09.09.2014 Dokument vo formáte pdf [634KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 06.08.2014 Dokument vo formáte pdf [203KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 17.06.2014 Dokument vo formáte pdf [691KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 15.04.2014 Dokument vo formáte pdf [824KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 07.04.2014 Dokument vo formáte pdf [208KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 18.02.2014 Dokument vo formáte pdf [682KB]

rok 2013

Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 10.12.2013 Dokument vo formáte pdf [356KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 12.11.2013 Dokument vo formáte pdf [390KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 19.09.2013 Dokument vo formáte pdf [392KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 23.07.2013 Dokument vo formáte pdf [233KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 11.06.2013 Dokument vo formáte pdf [464KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 16.04.2013 Dokument vo formáte pdf [587KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 26.02.2013 Dokument vo formáte pdf [432KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 29.01.2013 Dokument vo formáte pdf [225KB]

rok 2012

Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 11.12.2012 Dokument vo formáte pdf [590KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 06.11.2012 Dokument vo formáte pdf [556KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 11.09.2012 Dokument vo formáte pdf [255KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 12.06.2012 Dokument vo formáte pdf [553KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 19.04.2012 Dokument vo formáte pdf [201KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 29.03.2012 Dokument vo formáte pdf [91KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 14.02.2012 Dokument vo formáte pdf [283KB]

rok 2011

Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 15.12.2011 Dokument vo formáte pdf [103KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 29.11.2011 Dokument vo formáte pdf [492KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 02.11.2011 Dokument vo formáte pdf [293KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 13.09.2011 Dokument vo formáte pdf [307KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 14.06.2011 Dokument vo formáte pdf [261KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 19.05.2011 Dokument vo formáte pdf [175KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 19.04.2011 Dokument vo formáte pdf [245KB]
Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 15.02.2011 Dokument vo formáte pdf [121KB]

rok 2010

Zápisnica z Mestského zastupitežstva v Seredi konaného dňa 27.12.2010 a 11.1.2011 Dokument vo formáte pdf [88KB]