Základná škola Juraja Fándlyho



Adresa: Fándlyho ul. 763/7A, 926 01 Sereď
Telefón:
031 7892110, 0911 925656 - sekretariát
031 7892110, 0903 139459 - riaditeľ
031 7016841, 0911 925659 - zástupkyne RŠ
031 7892484, 0911 908766 - vedúca školskej jedálne
WEB: www.zsjfsered.sk
Email:
riaditel@zsjfsered.edu.sk,
sekretariat@zsjfsered.edu.sk,
jedalen@zsjfsered.edu.sk,
zastupca1@zsjfsered.edu.sk,
zastupca2@zsjfsered.edu.sk,
ekonom@zsjfsered.edu.sk
Riaditeľ: PaedDr. Jaroslav Čomaj
Zástupca riaditeľa:
- Mgr. Elena Földešiová
- Mgr. Renáta Šidlíková
Počet pedagogických zamestnancov: 49
Počet odborných zamestnancov: 2 ( školský psychológ, špeciálny pedagóg )
Počet nepedagogických zamestnancov: 20
Počet tried: 27
Počet žiakov: 578
Počet špeciálnych učební: 13
(3 počítačové učebne, 1 jazyková učebňa, 2 jazykové laboratóriá, 1 multimediálna učebňa, 1 učebňa fyziky, 1 učebňa chémie, 1 učebňa prírodopisu, 1 kuchynka, 1 knižnica, 1 čitáreň )
Počet telocviční: 2
Bazén: 1 (25 metrový)

Zameranie školy:
Motto: „Keď si vyberieš našu školu, stretneš sa s príjemným prostredím, individuálnym prístupom a veľkým pochopením učiteľov. Školský vzdelávací program je orientovaný na teba, rešpektuje tvoje osobné maximum a individuálne potreby. Umožňuje efektívnu, profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa, ktorý vo svojej práci využíva metódy konštruktivistickej pedagogiky. Môžeš sa vzdelávať s pomocou moderného vybavenia, zúčastniť sa rôznych aktivít. Pomôž nám všetkým v škole vytvoriť zázemie, ktoré rozvíja tvorivosť a súčasne zohľadňuje možnosti. Má vybaviť nielen teba, ale každého žiaka všetkým potrebným pre úspešný a radostný život. Sme ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ.

ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa riadi zásadami programov „Škola podporujúca zdravie“, „Zelená škola“ a „Škola, ktorej to myslí“.
Filozofia týchto programov považuje zdravie za podmienku umožňujúcu udržateľnosť hodnotného života. Zdravie v našej škole chápeme ako celkový stav fyzickej, duševnej a sociálnej pohody. Našim cieľom je formovať harmonickú osobnosť dieťaťa. Snažíme sa o celkovú príjemnú, priateľskú a pokojnú atmosféru v škole aj mimo nej.

Školský vzdelávací program JAPONEC

JAPONEC - jazyky
ZŠ J. Fándlyho v Seredi zabezpečí kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Dá žiakom komunikatívne zručnosti nielen v materinskom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch, ktoré tvoria základ pre život v každej spoločnosti

JAPONEC - pohyb
ZŠ J. Fándlyho v Seredi učí žiakov aktívne rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.

JAPONECnaučiť ekologicky cítiť
ZŠ J. Fándlyho naučí žiakov ekologicky cítiť nielen prostredníctvom projektu Zelená škola, ale aj zavedením predmetu ekologická výchova od 5. ročníka.

Centrum voľného času:

Záujmové útvary:
 • Anglický jazyk
 • Basketbal – mladší mini
 • Basketbal – mladší žiaci
 • Hádzaná - mladšie žiačky
 • Hádzaná – staršie žiačky
 • Plávanie - I. stupeň
 • Plávanie - II. stupeň


Krúžková činnosť:

  Krúžky I. stupeň ZŠ:
 • Lienky
 • Logické hry
 • Malý informatik
 • Margarétka
 • Počítač nás učí
 • Pohyb a zdravie
 • Pohybová príprava - basketbal
 • Tvorivá dielňa
 • Zumba hocus-lotus
 • Zvončeky - hudobno-pohybový krúžok


  Krúžky II. stupeň ZŠ:
 • Alchymisti
 • Ateliér dobrých nápadov
 • Interaktívna matematika
 • Klub dobrých nápadov
 • Krúžok mladých historikov
 • Matematika a súťaže
 • Mladí reportéri
 • Pohybové hry
 • Praxmat
 • Strelecký krúžok
 • Strojopis na PC
 • Šikovné ruky
 • Tvoríme noviny
 • Volejbal
 • Výtvarný krúžok


Škola je zapojená do týchto projektov:

 • Projekt environmentálnej výchovy: „Modré z neba“
 • Projekt „Kým nie je príliš neskoro“
 • Projekt „Škola bez alkoholu, drog a cigariet“
 • Projekt „Škola podporujúca zdravie“
 • Projekt „Otvorená škola“
 • Projekt „Zelená škola“
 • Projekt „Recyklohry“
 • Projekt „Škola priateľská deťom“
 • Program „Primárna protidrogová prevencia a výchova k manželstvu a rodičovstvu“


Základná škola Juraja Fándlyho
Kaštiel a park 2015
Kalendár udalostí
Október 2015
P U S Š P S N
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

 • Partnerské mestá
Web stránka Leopoldsdorf im Marchfelde Web stránka Alblasserdam Web stránka mesta Tišnov

Kníhkupectvo Slnečnica
Portál odpadového hospodárstva mesta Sereď
www.tisicluditisicoci.eu
VODNÝ HRAD
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Sereď
BEZPEČNÉ MESTO
Firmy v Seredi
www.ovce.sk
www.ziss.sk
ZLATÝ ERB
www.navstevalekara.sk
www.hiphopfakulta.sk
www.zodpovedne.sk
www.stopline.sk
www.rtvkrea.sk
Autorské práva | Podmienky použitia | Vyhlásenie o prístupnosti | Často kladené otázky (FAQ) | Mapa stránky   www.inware.sk