VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Dokument vo formáte pdf [145KB]
Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený Dokument vo formáte pdf [85KB]
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb Dokument vo formáte pdf [95KB]
Delegovanie do okrskovej volebnej komisie - informácie Dokument vo formáte pdf [85KB]
Oznámenie o delegovaní členov do OkVK Dokument vo formáte pdf [91KB]
Volebné okrsky Dokument vo formáte pdf [120KB]
Oznámenie o volebných obvodoch v TTSK Dokument vo formáte pdf [75KB]
Zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov Dokument vo formáte pdf [87KB]
Zoznam nominovaných politických strán Dokument vo formáte pdf [73KB]
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu TTSK Dokument vo formáte pdf [105KB]
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov TTSK – obvod Galanta Dokument vo formáte pdf [96KB]
VZN mesta Sereď č. 9/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov Dokument vo formáte pdf [145KB]
Záznam zo žrebovania čísla plochy na umiestňovanie volebných plagátov Dokument vo formáte pdf [82KB]
Oznámenie pre občanov s trvalým pobytom Sereď Dokument vo formáte pdf [76KB]
Tabule na volebnú kampaň - rozmery Dokument vo formáte pdf [84KB]
Výsledky volieb za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [167KB]
Výsledky volieb v SR Dokument vo formáte pdf [404KB]

V sobotu 4.novembra 2017 sa konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov – voľba predsedu a poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Informácie k voľbám na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Organizačné zabezpečenie volieb:
PhDr. Silvia Adamčíková
t.č. 0905 55 68 79
mail:
silvia.adamcikova@sered.sk

RYBÁRI

Združenie športových rybárov mesta Sereď


Združenie športových rybárov mesta Sereď Adresa: ul Mládežnícka 2937/12, 926 01 Sereď
IČO: 42400881
DIČ: 2024163185
Web: www.feederteamsered.sk
Facebook: https://www.facebook.com/FeederTeamSered/


e-mail: feedersered@gmail.com
Predseda: Ing. Miloš Galgóci
Podpredseda: Peter Hašuk

Čo je to vlastne feeder? Slovo „feeder“ pochádza z angličtiny a znamená krmítko alebo kŕmiť, čím vlastne určuje jeden zo základných princípov lovu na feeder. Ďalším princípom je, že k indikácii záberu ryby sa používa veľmi citlivá a mäkká špička udice. Na základe je ohybu vieme rozpoznať, či sa ryba zaujíma o našu nástrahu na háčiku. Lov na feeder je v podstate lov na ťažko, typy kŕmitiek, montáže a použité nástrahy sú veľmi podobné. Avšak feedrová udica nám umožňuje loviť v miestach, kde klasický spôsob na ťažko nemôžeme použiť. Je to hlavne v silných prúdoch na riekach a to i na pomerne veľké vzdialenosti.


Naše občianske združenie je určené nielen pre rybárov, ktorí sa rozhodli venovať rybolovu na športovej úrovni, ale radi privítame každého kto rád trávi svoj voľný čas lovom rýb. Členom nášho občianskeho združenia sa môže stať každý záujemca starší ako 6 rokov. Nábor nových členov prebieha neustále počas celého roka. Tešíme sa na Vás.

Na Slovensku organizuje športový rybolov Odbor športovej činnosti, ktorý je pomocným orgánom Rady SRZ Žilina.


Odbor športovej činnosti je tvorený sekciami:


• lov rýb udicou na plávanú
• lov rýb udicou na muchu
• lov rýb udicou na prívlač
• lov rýb udicou na feeder

Súťaží sa v I. a II. lige s počtom družstiev 12.


Naše družstvo súťaží v I. lige v love rýb udicou na feeder.


Liga pozostáva zo štyroch dvojdňových pretekov, ktoré sa uskutočňujú na vopred vybraných revíroch. Každý rok sa uskutočňujú aj Majstrovstvá Slovenska. Najlepší jednotlivci z I. ligy majú možnosť sa zúčastniť aj Majstrovstiev sveta. Okrem týchto pretekov sa zúčastňujeme aj ďalších pretekov, ktoré organizujú ostatné družstvá. Aj my organizujeme pravidelne feederový pretek na revíry rameno Dolná streda, ktorý patrí našej mestskej organizácii. Veľa času venujeme aj tréningom na jednotlivé preteky, bez ktorých by úspechy neboli možné.


Okrem účasti na pretekoch zabezpečujeme aj činnosť detského rybárskeho krúžku, ktorý je určený pre všetky deti, ktoré sa chcú dozvedieť viac o rybách a rybolove.


Dosiahnuté výsledky nášho družstva:


rok 2016:
- 1. miesto v 1. lige LRU-FEEDER
- 1. miesto na Medzinárodnych Majstrovstvách Slovenska LRU-FEEDER družstiev
- 4., 5. a 7. miesto na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov
- reprezentovanie Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta v Novom Sade, Srbsko

rok 2015:
- 4. miesto v I. lige družstiev
- 3. miesto na Medzinárodnych Majstrovstvách Slovenska družstiev
- 1. a 5. miesto na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov

Člen nášho družstva Miloš Galgóci sa pravidelne zúčasťňuje Majstrovstiev sveta.