VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Dokument vo formáte pdf [145KB]
Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený Dokument vo formáte pdf [85KB]
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb Dokument vo formáte pdf [95KB]
Delegovanie do okrskovej volebnej komisie - informácie Dokument vo formáte pdf [85KB]
Oznámenie o delegovaní členov do OkVK Dokument vo formáte pdf [91KB]
Volebné okrsky Dokument vo formáte pdf [120KB]
Oznámenie o volebných obvodoch v TTSK Dokument vo formáte pdf [75KB]
Zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov Dokument vo formáte pdf [87KB]
Zoznam nominovaných politických strán Dokument vo formáte pdf [73KB]
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu TTSK Dokument vo formáte pdf [105KB]
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov TTSK – obvod Galanta Dokument vo formáte pdf [96KB]
VZN mesta Sereď č. 9/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov Dokument vo formáte pdf [145KB]
Záznam zo žrebovania čísla plochy na umiestňovanie volebných plagátov Dokument vo formáte pdf [82KB]
Oznámenie pre občanov s trvalým pobytom Sereď Dokument vo formáte pdf [76KB]
Tabule na volebnú kampaň - rozmery Dokument vo formáte pdf [84KB]
Výsledky volieb za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [167KB]
Výsledky volieb v SR Dokument vo formáte pdf [404KB]

V sobotu 4.novembra 2017 sa konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov – voľba predsedu a poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Informácie k voľbám na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Organizačné zabezpečenie volieb:
PhDr. Silvia Adamčíková
t.č. 0905 55 68 79
mail:
silvia.adamcikova@sered.sk