• 09. september 2011 (piatok)
  • Bezpečnosť / Zápisník z Letnej školy Mestskej polície Sereď - Záruby 2011

  • Ako sme Vás informovali pred začiatkom letných prázdnin a v priebehu nich, Mestská polícia Sereď v rámci svojich preventívnych aktivít realizovala v priebehu letných prázdnin viacero turnusov denných letných táborov a jeden pobytový letný tábor. Všetky letné tábory boli realizované pod názvom Letná škola MsP. Zrealizované boli štyri turnusy denných letných táborov s MsP Sereď a Amoskom a jedna pobytová letná škola MsP Záruby 2011. A práve poslednú spomenutú pobytovú letnú školu by sme Vám radi priblížili.

    Viac informácií v prílohe ...

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [3MB]