• 26. august 2011 (piatok)
  • Bezpečnosť / Letná škola Mestskej polície Sereď - Záruby 2011

  • Termín konania Letnej školy Mestskej polície Sereď v Zárubách sa blíži.

    Začíname v sobotu 13.08.2011 popoludní, kedy sa na útvare mestskej polície stretneme s 20-timi deťmi, ktoré boli vybrané základnými školami a organizačným oddelením Mestského úradu na základe splnenia kritérií stanovených mestskou políciou. Predpokladom účasti dieťaťa na tábore boli jeho učebné výsledky a školská dochádzka, pričom boli uprednostnené deti, ktoré by sa pre vysokú nákladnosť iných pobytových táborov počas prázdnin letného tábora zúčastniť nemohli.

    Sedemdňový letný tábor sa uskutoční v rekreačnom stredisku Záruby a bude trvať do piatka 19.8.2011. Pre deti je pripravený bohatý rekreačný, športový, turistický a voľnočasový program. Veríme, že nám počasie bude priať a budeme ho môcť realizovať v plnom rozsahu a zažiť tak spoločne veľa zábavy, niečo nové sa naučiť a stráviť v závere leta s deťmi pekné chvíle.

    Letná škola MsP Sereď je realizovaná s grantovou podporou z výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality SR v rámci projektu Mestskej polície Sereď Bližšie k občanom 2011.