• 31. máj 2011 (utorok)
 • Bezpečnosť / Mestská polícia deťom

 • V čase letných prázdnin Mestská polícia Sereď pripravila pre deti mladšieho školského veku denné Letné školy Mestskej polície – denné letné tábory s MsP, ktoré budú realizované v spolupráci so Základnou školou Komenského v Seredi, Centrom voľného času a Školským klubom pri ZŠ Komenského.

  Denná forma letných táborov s MsP a Amoskom bude realizovaná v nasledovných termínoch:

  1. turnus: 1. -8. júla 2011
  2. turnus: 11. – 15. júla 2011
  3. turnus: 18. – 22. júla 2011
  4. turnus: 22. – 26. augusta 2011

  Prihlášky na denné letné tábory je možné vyzdvihnúť si a odovzdať v Školskom klube pri ZŠ Komenského v čase od 14.00 h do 17.00 h, v termíne do 15.06.2011.

  Letné školy MsP s denným programom sú jednou z aktivít kriminálno-preventívneho projektu Mestskej polície Sereď „Bližšie k občanom“, ktorý bude počas roka 2011 v Seredi realizovaný vďaka získanému grantu z výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

  V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Mgr. Karin Kapustovú – oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď, na t.č. 031 789 25 41. Tešíme sa na pekné chvíle, ktoré nás spoločne čakajú

  Vaša mestská polícia

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [34KB]