• 11. máj 2018 (piatok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu "Elektrická požiarna signalizácia – Dom kultúry, Sereď"

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [550KB]
Prílohy
Projekt Dokument vo formáte pdf [542KB]
Výkaz výmer Dokument vo formáte pdf [71KB]