• 07. máj 2018 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu „Obytný súbor pri Hornočepeňskej ulici, Sereď – Technická infraštruktúra - SO 131 Káblové rozvody NN"

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [223KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [732KB]