• 25. apríl 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 4/2018“ – Návrh - Oznámenie o prerokovaní

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [97KB]
Prílohy
Sereď ZaD4 text Dokument vo formáte pdf [265KB]
Schéma záväzných častí ZaD4 Dokument vo formáte pdf [17MB]
2.4 Dokument vo formáte pdf [2MB]
3.4 Dokument vo formáte pdf [2MB]