• 04. apríl 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SEREĎ ZA ROK 2017 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [7MB]