• 04. apríl 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [1MB]