• 12. marec 2018 (pondelok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Horný Čepeň

  • Výrub 1 ks stromu -  Sereď,  ul. Hornočepenská  , parc. reg. „C“ č. 194/1 k. ú. Horný Čepeň .

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [202KB]