• 12. marec 2018 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk“ – verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

  • Mesto Sereď oznamuje, že verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk“  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 28.03.2018 (streda) o 16.00 hod. vo veľkej zadačke MsÚ v Seredi.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [225KB]