• 07. marec 2018 (streda)
  • Mestský úrad / Uzavretie mostu nad komunikáciou R1

  • Mesto Sereď oznamuje, že dňa 05.03.2018 boli na most, ktorý vedie nad komunikáciou R1 (pri firme WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.) umiestnené zábrany, nakoľko spôsob využívania daného mostu nebol určený na prejazd motorových vozidiel. 

    Prístup do priemyselnej zóny Sereď (južnej časti) je zabezpečený po trase smerom na Nový Majer a taktiež po trase smer Veľká Mača viď orientačná mapka.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [379KB]