• 06. február 2018 (utorok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Trnavská

  • Výrub 4 ks stromov -  Sereď,  ul. Trnavská , parc. reg. „C“ č. 2649/1, 2649/2 k. ú. Sereď.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [202KB]