• 05. február 2018 (pondelok)
  • Mestský úrad / Zverejnenie stavebného povolenia na stavbu „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b) “

  • Zverejnenie stavebného povolenia na stavbu  „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b) “ podľa §140c ods.9 stavebného zákona

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [546KB]