• 31. január 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách

  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [224KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [145KB]