• 31. január 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [228KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [214KB]