• 31. január 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriaden

  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Sereď, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [217KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [216KB]