• 30. január 2018 (utorok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Jesenského

  • Výrub 4  ks stromov v  k. ú. Sereď, Jesenského ul.,  parc. reg. „C“ č. 712/1

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [396KB]