• 24. január 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška -stavebné povolenie na stavbu „Priemyselný park a logistické centrum Sereď – SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, SO 603.10 – Trafostanica Nový Majer“ pre stavebníka Západoslovenská d

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [294KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [2MB]