• 15. január 2018 (pondelok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Svätoplukova a 8. mája

  • Výrub 2  ks stromov:

    • k. ú. Dolný Čepeň , parc. reg. „E“ č. 176/1 (Svätoplukova ul.),
    • k. ú. Stredný Čepeň,  parc. reg. „E“ č. 202/2  (ul. 8. mája).

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [386KB]