• 05. január 2018 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška - zmena rozhodnutia o umiestnení stavby „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “ pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [155KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [1MB]