• 28. december 2017 (štvrtok)
  • Životné prostredie / Vývoz odpadu v pondelok 1. januára

  • Vývoz komunálneho odpadu od rodinných domov a od prevádzok podnikateľov sa v pondelok 1.1.2018 uskutoční podľa harmonogramu. Z dôvodu zmeny odpadovej spoločnosti treba mať v celom meste čierne nádoby s komunálnym odpadom vyložené o 7:00 ráno. Trasu zvozu si každá odpadová spoločnosť určuje samostatne.