• 20. december 2017 (streda)
  • Mestský úrad / Zmena poskytovateľa služby - vývoz odpadov od januára

  • Mesto Sereď oznamuje občanom, že od 01. 01. 2018 dochádza k zmene poskytovateľa služby na zber a odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a od prevádzok podnikateľov nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta. Novým dodávateľom je KOMPLEX – ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ , s.r.o.. Harmonogram zvozu odpadu sa nemení.

    Podnikatelia a právne subjekty využívajúce množstevný zber, ktoré nemajú vlastnú nádobu na komunálny odpad, majú možnosť si ju zabezpečiť prostredníctvom kúpy alebo prenájmu na tel. 031/786 12 30, 0918 423 286 – Ing. Denisa Čambálová