• 19. december 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Miloslav Snop

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [349KB]