• 19. december 2017 (utorok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub drevín Vonkajší rad

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [319KB]