• 18. december 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / „TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV, s.r.o., Sereď“ – informácia o vydanom rozhodnutí v zisťovacom konaní

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [108KB]