• 18. december 2017 (pondelok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu "Údržba verejnej zelene 2018"

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [403KB]
Prílohy
Zmluva Dokument vo formáte pdf [507KB]