• 18. december 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vinh Nguyen Thanh

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [350KB]