• 15. december 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - vyhlásenie

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [228KB]