• 15. december 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - vyhlásenie

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - vyhlásenie

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [281KB]